מערכת סליקה בנקאית

איזה שירותים ניתנים על ידי חברת מס"ב?

מס"ב – מרכז סליקה בנקאי – היא חברה שנמצאת בבעלות משותפת של הבנקים הגדולים בישראל. החברה מספקת שירותים לבנקים וללקוחות עסקיים וההתמחות שלה כוללת מגוון רחב של פעולות. היא כפופה להוראות בנק ישראל ופועלת מאז שנת 1984 מול בתי עסק קטנים, בינוניים וגדולים.

החברה אחראית למשל על העברה ממוחשבת של תשלומי משכורת מבתי עסק לעובדים, ועל העברה מלקוח משלם לחשבון הבנק של המוטב. בעזרת החברה ניתן ליהנות משירותי העברה ממוחשבת של הפרשות מעביד ומעסיק לקופות גמל וקרנות השתלמות, מגבייה באמצעות חיובים על פי הרשאה ומשירות של פירוט החזרות חיובים לגובה.

כיצד מבוצעת סליקה בין בנקים?

בניגוד לסליקה רגילה שמבוצעת על גבי כרטיסי האשראי של הלקוחות, מערכת סליקה בנקאית סולקת תנועות בין בנקים והיא רלוונטית בעיקר עבור הוראות חיוב וזיכוי. בעזרת המערכת הזו ניתן לספק הרשאות לחיוב חשבון בנק כמו הוראת קבע, לבצע תשלומי משכורות והחזרי מס ולהחזיר זיכויים.

סליקה בין בנקים חשובה לא פחות מסליקת אשראי, אך קהל היעד שלה שונה. היא מתבצעת בסקטור העסקי והמוסדי ובין חברות למוסדות הציבור. עם זאת, יש חשיבות גדולה למעורבות של חברה מקצועית בסליקה בין בנקים. רק בצורה כזו ניתן להבטיח סליקה תקינה ולמנוע זליגת מידע. הסליקה בין בנקאים כפופה מטבע הדברים להנחיות רגולטוריות מחמירות ותקנים של בקרת איכות.

arrow