כרטיס זכרון CF- compact flash

כרטיס זכרון המותאם להורדת IPL 
(גרסת תכנה של CASIO משולבת אשראית אראלטק96)

לקופות מסדרת QT

וSE

 

arrow