קופה רושמת TE-2400

קופות TE תומכות בתכונות של סדרת SE ובנוסף:

 • מקלדת שטוחה (FLATׂׂ) משולבת עם מטריצה של 77 מקשי מחלקות
 • 2 מדפסות טרמיות : קבלות וביקורת (JOURNALׂׂ)
 • 2 יציאות RS232
 • חיבור לסורק ברקוד, תמיכה וניהול 5,000 פריטים.
 • ניהול מבצעים והנחות
 • ניהול שולחנות ומלצרים
 • חיבור עד 2 מדפסות מטבח
 • חיבור מדפסת בונים -SLIP PRINTER
 • ניהול מלאי פריטים
 • שעון נוכחות עובדים
 • משרד אחורי וירטואלי עם שרת אינטרנט
 • הקצאת זכרון גמישה
 • כונן CF לגיבוי נתונים ודוחות.

arrow